File hồ sơ

Nhà phân phối sỉ File hồ sơ uy tín tại Bình Dương!!

Bìa lá A4 Plus

1.300 đ
Mua ngay

Bìa lá F4 Plus

1.800 đ
Mua ngay

Bìa lá A4 Thiên Long

1.500 đ
Mua ngay

Bìa lá F4 Thiên Long

2.000 đ
Mua ngay

Bìa kiếng A4 1,2mm

42.000 đ
Mua ngay

Bìa kiếng A4 1,5mm

50.000 đ
Mua ngay

Bìa nút A4 My Clear

2.300 đ
Mua ngay

Bìa nút F4 My clear

2.400 đ
Mua ngay

Bìa nút A5 My clear

1.600 đ
Mua ngay

Bìa quấn dây A4

4.600 đ
Mua ngay

Bìa quấn dây F4

4.700 đ
Mua ngay