Băng keo - Dao kéo

Nhà cung cấp văn phòng phẩm hàng đầu tại Bình Dương!!

Thước kẻ sắt 15cm

6.600 đ
Mua ngay

Băng keo giấy 2,5F

4.200 đ
Mua ngay

Thước kẻ sắt 30cm

11.400 đ
Mua ngay

Băng keo giấy 1,2F

2.000 đ
Mua ngay

Thước kéo Gstar 7,5m

36.500 đ
Mua ngay

Thước kéo Gstar 5m

20.500 đ
Mua ngay

Thước kéo Gstar 3m

12.000 đ
Mua ngay

Kéo Đài Loan 006

17.600 đ
Mua ngay

Băng keo xốp 5 p 9yard

12.500 đ
Mua ngay

Bàn cắt giấy A4 (mica)

170.000 đ
Mua ngay

Băng keo xốp 2,5 p 9yard

7.000 đ
Mua ngay

Băng keo điện

7.500 đ
Mua ngay