Băng keo - Dao kéo

Nhà cung cấp văn phòng phẩm hàng đầu tại Bình Dương!!

Lưỡi dao trung SDI 1403

5.500 đ
Mua ngay

Lưỡi dao nhỏ UNC

9.500 đ
Mua ngay

Lưỡi dao lớn UNC

17.500 đ
Mua ngay

Lưỡi dao lớn SDI 1404

10.000 đ
Mua ngay