Bấm kim - Kim kẹp

Chuyên phân phối sỉ văn phòng phẩm CHẤT LƯỢNG, GIÁ RẺ tại Bình Dương!!!

Bấm lỗ Gstar 957

28.800 đ
Mua ngay

Bấm lỗ Eagle 837

30.500 đ
Mua ngay

Kiềm gỡ kim Eagle

27.000 đ
Mua ngay

Gỡ kim Eagle

6.200 đ
Mua ngay

Gỡ kim UNC

5.000 đ
Mua ngay