Bấm kim - Kim kẹp

An Lộc Việt - nhà phân phối văn phòng phẩm hàng đầu tại Bình Dương!!!

Kẹp nhựa màu C62

1.800 đ
Mua ngay

Máy bấm kim số 10 Plus

24.500 đ
Mua ngay

Máy bấm kim số 10 SDI

17.500 đ
Mua ngay

Kim bấm số 10 SDI

1.600 đ
Mua ngay